Passiefhuiskantoor Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 10 augustus 2006 09:18
Concept
De term ‘passiefhuis’ verwijst naar een manier van duurzaam bouwen die nog een stap verder gaat dan een ‘lage-energie-woning’. Samengevat verwijst de term passiefhuis naar een huis waarin niet meer actief verwarmd wordt. Een passiefhuis beperkt warmteverlies door ver doorgedreven isolatie en een zeer goede luchtdichtheid van het gebouw. De luchtkwaliteit wordt gewaarborgd door ventilatie met warmteterugwinning en gebruik van passieve energie (bodemwarmte, zonnewarmte, …). Efficiënte apparaten bewaken het lage energiegebruik.

Praktijkvoorbeelden
Passiefhuis DuitslandBouwen volgens het passiefhuisprincipe is geen science fiction. In Europa (vooral in Duitsland) staan er al enkele duizenden. Ook in ons land zijn er al verschillende passiefhuizen gebouwd. Het concept van het passiefhuis is niet enkel toepasbaar voor particuliere woningen, maar ook voor bedrijfsgebouwen. Onlangs werd in Gent het eerste kantoorgebouw in de Benelux volgens het passiefhuisprincipe geopend. Het gaat om het nieuwe kantoor van het Gentse Havenbedrijf. De energiehuishouding van dit gebouw is dermate geoptimaliseerd dat er een aangenaam binnenklimaat heerst zonder de aanwezigheid van conventionele verwarmings- en koelinstallatie.

Passiefhuis Havenbedrijf GentOpdrachtgever: Havenbedrijf Gent GAB
Product: Duurzaam ontwerp
Type: Kantoorgebouw
Vloeroppervlakte: 1.800 m²
Partners: evr-Architecten, Studiebureau technieken Vandenberghe, Studiebureau stabiliteit Fraeye
Datum: april 2001 - januari 2005
Jaarlijkse besparing:
* Brandstof 176.400 kWh ofwel 5.248 EUR (70%)
* Elektriciteit 117.000 kWh ofwel 10.151 EUR (55 %)

Passiefhuis DuitslandUit ervaringen in het buitenland blijkt dat de techniek van het passiefhuis eveneens goed toepasbaar is voor grote kantoorgebouwen. Vooral in Duitsland is hierrond veel ervaring opgebouwd. Een interessant voorbeeld is het kantoorgebouw ‘Energon’ in de stad Ulm. Het is het grootste passiefhuiskantoor ter wereld, en biedt plaats aan 420 medewerkers. De milieuwinst is enorm.

Motivatie
Een duurzaam energiebeleid is een van de belangrijkste ecologische uitdagingen van de toekomst. Een strategie die kiest voor de combinatie van energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie biedt de beste perspectieven. Op dit moment worden op diverse plaatsen in Europa vernieuwende modellen van duurzaam bouwen – niet enkel voor particuliere woningen, maar ook voor bedrijfsgebouwen – in praktijk gebracht. Als Vlaams-Brabant ervoor zou kiezen om ook voluit de kaart te trekken van een duurzaam energiebeleid, dan biedt dat veel mogelijkheden. Niet alleen kan op het eigen grondgebied het energieverbruik aanzienlijk worden teruggebracht. Het geeft ook de mogelijkheid om samen met diverse partners innovatieve technologische toepassingen te ontwikkelen, wat kan bijdragen aan de versterking van het economisch profiel van onze provincie.

Politieke aandachtspunten
Een samenwerking met partners als het Passiefhuisplatform en het gebruiken van de ervaring van interessante voorbeelden in binnen- en buitenland zijn een essentiële voorwaarde voor succes. Deze ervaring wordt verspreid bij andere bouwprojecten op Vlaams-Brabants grondgebied. Opdat dit soort projecten goed kan werken is er nood aan een duidelijke politieke wil om Vlaams-Brabant te positioneren als een regio waar de toekomst vorm krijgt. Die wil moet in het beleid van de provincie als een heldere doelstelling geformuleerd worden.

Samenvatting
Groen! wil dat er bij de bouw of vernieuwing van kantoorgebouwen in Vlaams-Brabant gekozen wordt voor toekomstgerichte energieconcepten als dat van het ‘passiefhuis’. Voor projecten die namens de provincie worden uitgevoerd zou dit concept richtinggevend moeten zijn. Daarnaast vragen we dat dergelijke modellen ook worden gestimuleerd bij privé-initiatiefnemers op Vlaams-Brabants grondgebied.

Meer info
www.energon-ulm.de
Laatst aangepast op donderdag, 17 augustus 2006 14:50