Groen! vraagt staten-provinciaal voor windenergie (5 juni 2007) Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 05 juni 2007 16:29
Lijsttrekker voor de kamer Peter Lombaert en provincieraadslid Toon Toelen vinden dat de tijd van de mooie woorden en holle beloften nu al voorbij is. De provincie Vlaams-Brabant hoeft niet te wachten op nieuwe ministers. Een eigen provinciaal initiatief is meer dan gewenst. Volgens het windplan Vlaanderen zijn er in de onmiddellijke buurt van Leuven drie rendabele locaties voor windmolens: bij de verkeerswisselaar E40-A2(E314), het industrieterrein van Haasrode en de Vaart. Wat houdt de provincie tegen om hier werk van te maken? Belgocontrol!

Volgens Belgocontrol zouden de windmolens de radars van de luchthaven van Zaventem storen...

Blijkbaar heeft onze Belgische luchthaven enkele sprongen in de technologische evolutie gemist:

in onze buurlanden kunnen windturbines zich ongestoord wentelen in de wind omdat de sofware van de radar simpelweg werd aangepast. Niet eens een dure aanpassing, die de provincie eventueel op zich kan nemen. Wij vragen dat de deputatie dringend een staten-provinciaal voor de windenergie organiseert waar alle betrokken actoren op uitgenodigd worden. Zodat we snel tot oplossingen komen voor kleine excuus-problemen.Zo zal Vlaams-Brabant weer een voortrekkersrol kunnen spelen in een duurzaam provinciaal beleid.
Vandaag zal provincieraadslid Toon Toelen de deputatie ondervragen over haar beleid in verband met hernieuwbare energie.