Groen! pleit voor een klimaatneutraal beleid in Vlaams-Brabant Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 23 mei 2007 12:05

Volgende dinsdag zullen we zien hoe serieus de deputatie het klimaatbeleid neemt in Vlaams-Brabant. Dan doen Leentje en ik een voorstel over een klimaatneutraal voorbeeldbeleid. Klik op 'Lees meer'.

 

Voorstel ingediend op 29 mei 2007 door de heer Toon Toelen en mevrouw Leentje Van Aken namens de Groen!-fractie  

Toelichting:

Ons dagelijks leven in de westerse wereld heeft grote invloed op ons klimaat. Vrijwel alle menselijke handelingen genereren broeikasgassen: verwarming, airco, verlichting, computers, transport, elektrische toestellen... Het kost allemaal energie en daarbij komt veel lachgas, methaangas en koolstofdioxide vrij.

De CO2 concentratie is sinds de industriële revolutie explosief gestegen. We zitten nu op het hoogste niveau sinds 450.000 jaar. Ter vergelijking, de oudste skeletten van de homo sapiens die ooit gevonden zijn zijn amper 195.000 jaar oud.

Die CO2 verzamelt zich in de atmosfeer en omarmt de aarde als een deken. Door de steeds groter wordende hoeveelheid CO2 kan de aarde haar warmte niet meer kwijt. De aarde warmt daardoor langzaam op.   

De gemiddelde temperatuur is daardoor al met ca. 0,76 °C gestegen tegenover het jaar 1900. Dat lijkt misschien niet veel, maar de verwachting is dat de temperatuur de komende 100 jaar tot 6 °C zal stijgen.  

Het klimaatprobleem is onderdeel van een veel grotere milieucrisis. De seizoenen raken ontregeld. De regenwouden worden gekapt en platgebrand. De gletsjers smelten. De grote binnenmeren verdampen of worden leeg gedraineerd. De oceanen raken vervuild. Zeeën worden sneller leeggevist dan dat de vissen zich kunnen voortplanten. Koraalriffen verbleken en sterven af. De huidige uitstervingssnelheid van diersoorten ligt volgens voorzichtige schattingen 1.000 keer hoger dan normaal. In feite is onze ecologische voetafdruk veel te groot. De natuurlijke buffers raken uitgeput.

Als gevolg van de hogere temperatuur is de zeespiegel de afgelopen tien jaar telkens 3,1 mm gestegen. In België zullen we meer last van het water krijgen van rivieren die buiten hun oevers treden, terwijl elders juist grote droogte kan ontstaan. Diersoorten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen, zullen uitsterven. Een ander gevolg kan zijn dat muggen en ziektekiemen zich verder verspreiden.

Tegen 2030 moeten we in ons land 30% minder broeikasgassen uitstoten. Tegen 2050 zelfs 80%. Daar hebben wij ons gezamenlijk toe geëngageerd als land. Maar de opwarming is al een feit. De negatieve gevolgen van de opwarming zullen door de traagheid van het natuurlijk systeem in ieder geval nog een tijdje verder gaan, ook als we vandaag geen helemaal geen broeikasgassen meer zouden uitstoten. 

Wetenschappers waarschuwen dat we nog slechts 7 tot 10 jaar tijd hebben om maatregelen te nemen die de meest catastrofale gevolgen beperken. De verantwoordelijkheid van de westerse landen is in deze ook groter dan die in het zuiden.  

Een afdoend klimaatbeleid gaat veel verder dan rationeel energiegebruik. Elke organisatie kan een waaier aan kleine maatregelen nemen die de uitstoot van CO2 beperken, zoals:

  • het efficiënt plannen van externe vergaderingen
  • thuiswerken en televergaderen stimuleren
  • afval scheiden en voorkomen
  • hemelwater gebruiken voor het spoelen van toiletten
  • benutten van hernieuwbare energiebronnen
  • gebruik van openbaar vervoer waar mogelijk
  • duurzame keuzes maken voor alle aparatuur
 

Elk van deze maatregelen spaart niet alleen het milieu, maar spaart ook geld en tijd uit en bevordert de lokale werkgelegenheid. 

En wat zeer belangrijk is, deze maatregelen kunnen binnen 5 à 10 jaar al vruchten afwerpen.

Een verstandig klimaatbeleid creëert jobs, in plaats van ze af te schaffen. In Duitsland zijn er in de eco-industrie 52.000 banen bijgekomen in de afgelopen 8 jaar. De milieu-gerelateerde economie maakt er 5 % van totale economie uit, veel meer dan de 1,6% op wereldvlak of de 0,5% bij ons. Laten we met de provincie een voorbeeldregio worden, een regio die de ambitie heeft de beste leerling van de klas te zijn.

Info Stern rapport: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/

 

Voorstel:

De provincieraad van Vlaams-Brabant besluit: 

Artikel 1:

jaarlijks een klimaataudit te laten uitvoeren van alle provinciale diensten, met uitzondering van de extern verzelfstandigde diensten.  

Artikel 2:

dat alle provinciale diensten, met uitzondering van de extern verzelfstandigde diensten, klimaatneutraal zijn in hun volledige werking tegen 2010. 

Artikel 3:

er zullen jaarlijks genoeg middelen op de begroting voorbehouden worden voor het behalen van de vooropgestelde klimaatdoelstellingen. 

Laatst aangepast op donderdag, 31 mei 2007 09:56