900 bomen voor Brabant Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 15 mei 2007 13:27

Naar aanleiding van de viering van 900 jaar Brabant worden 900 zilverlinden aangeplant binnen het voormalige Hertogdom Brabant. Dat gebied omvat de Nederlandse provincie Noord-Brabant, de Belgische
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brusselse Gewest. Deze boomplant actie kwam tot stand op voorstel van provincieraadslid Toon Toelen (Groen!) met de steun van de deputatie van Vlaams-Brabant. Ze moet de historische verbondenheid met het Hertogdom en ons gemeenschappelijk erfgoed in de kijker zetten. Twintig zilverlinden werden in het provinciaal domein De Halve Maan in
Diest geplant. Drie exemplaren krijgen een plaatsje aan het provinciehuis in Leuven op woensdag 16 mei om 10u.
Dit initiatief werd opgezet door de partijen Groen!, GroenLinks en Ecolo met financiële steun van de Nederlandse provincie Noord Brabant.

De Brabantse zilverlinde is een statige boom die tot 20 meter hoog kan worden. Het is de enige boom die het woord "Brabant" in zijn officiële Latijnse naam draagt. In bijna alle Brabantse en Hollandse dorpen trof
men vroeger linden aan die het symbool waren van burgerlijke vrijheid. Deze bomen vervulden een belangrijke maatschappelijke functie. De linden werden als gerechtsboom aangeplant voor de dorpsrechtbanken. De vrijheren en zelfs de Hertog van Brabant, legden onder de lindeboom
hun eed af. Bij feesten werden er bij de linde rondedansen uitgevoerd en huwelijken voltrokken. In de bloementaal betekent de linde "liefde tussen echtelieden”.
In het Hertogdom Brabant speelden bossen en bomen een belangrijke rol. Een van de voormalige hoofdsteden van het hertogdom heet 's Hertogenbosch, het bos van de Hertog. Zo wijst de traditie van de
meiboom in Brussel en Leuven naar het belang van bomen als cultureel erfgoed, net als bijvoorbeeld de linden die in verschillende gemeenten van Noord-Brabant en Vlaams Brabant te zien zijn.  Vandaag de dag
heeft onze samenleving, in het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde en het verminderen van de CO2-uitstoot, meer dan ooit de opdracht om het bosbestand uit te breiden.

Geschiedenis van het hertogdom
Negen eeuwen geleden, op 13 mei van het jaar 1106, werd aan de graaf van Leuven de hertogstitel verleend. Hij en zijn nazaten maakten daarvan gebruik door hun macht en hun grondgebied te vergroten.
Uiteindelijk ontstond zo het Hertogdom Brabant, een van de toonaangevende gewesten van de Nederlanden. Het wapen was de leeuw, de vlag rood-wit geblokt. In de 13 eeuw omvatte het de huidige provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het
hoofdstedelijke gewest Brussel. In de 15de eeuw verenigde Filips III de Goede met de meeste andere Nederlandse gewesten ook Brabant onder zijn macht. Het werd het middelpunt van het Bourgondische Rijk en later van de Zeventien Provinciën.
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog moest Spanje Noord-Brabant afstaan aan de Verenigde Nederlanden. Dit werd uiteindelijk bezegeld bij de ondertekening van de Vrede van Munster op 30 januari 1648.
Zuid-Brabant bleef een hertogdom, dat evenals de rest van de Zuidelijke provinciën achtereenvolgens onder Oostenrijks en Frans bestuur kwam. De troonopvolger in België is van rechtswege steeds
hertog of hertogin van Brabant. De laatste van de 900 bomen wordt aangeboden aan de hertog van Brabant.