Kafka op 't stadhuis (van Leuven) Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 03 oktober 2006 16:00
Mijn verloofde en ik trouwen binnen een week of twee op het stadhuis in Leuven. Als we tenminste mogen van de bevoegde schepen. Mijn verloofde is Zuid-Afrikaanse. En daar hebben ze het op het stadhuis niet op begrepen...

Om te mogen trouwen had mijn verloofde een geboorteakte nodig, net zoals ik. In haar geval moet dit document voorzien zijn van een apostille, om het in België te laten gelden. Die akte moest ze ophalen in Kaapstad. Dat document wordt opgemaakt in het Engels en Afrikaans, twee officiële talen in Zuid-Afrika. De brochure die hier in Leuven aan mensen met trouwplannen wordt meegegeven liet in het midden in welke taal de geboorteakte moet opgesteld zijn. Het Belgische consulaat ons verzekerde dat dit document niet noodzakelijk in het Nederlands moest zijn.

De akte was dus opgesteld in het Engels en het Afrikaans dus. Voor alle duidelijkheid, niet in het Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa of Zoeloe, de andere negen officiële talen van het land. Niet in het Khoi, San, Nama of gebarentaal die spoedig het voorgaande lijstje zouden vervoegen. Evenmin in het Fanagalo, Lobedu, Noord-Ndebele en Phuthi die er ook gesproken worden. Zelfs niet in het Portugees, Duits en Frans dat sommige immigranten nog gebruiken.

Afrikaans is de taal van de Nederlandse en Vlaamse immigranten die ginds gingen wonen in de voorbije eeuwen. Het is naar mijn bescheiden mening eenvoudiger dan plat West-Vlaams of authentiek Limburgs. Ik heb behoorlijk wat professionele contacten in beide landsstreken en ik kan je verzekeren ik niet overdrijf. Klik gerust op de voorgaande links om je hiervan te vergewissen.

Om helemaal zeker te zijn belde ik nog gauw even naar het stadhuis. En plots moesten alle documenten toch door een beëdigde vertaler omgezet worden, een kostelijke zaak. Na onderzoek blijkt dat dit een stedelijk reglement is, geen verordening van Binnenlandse Zaken. Nu begrijp ik goed dat men op het stadhuis in Leuven geen Japans spreekt. Dat je er ook niet moet afkomen met Hongaars of Guaraní. Het spreekt vanzelf dat de ambtenaren zo nogal snel belazerd zouden worden. Maar een geboorteakte staat vol standaard formuleringen: een geboorteplaats, datum en de namen van de ouders. Ook in het Engels en Afrikaans is dat poepsimpel. Iedereen kan dat lezen. Maar de betrokken ambtenaar hield het been stijf. Instructies zijn instructies! Vooral als ze van hogerhand komen. Maar als we geen onderscheid meer maken tussen de geest van de wet en de letter van de wet, vind ik dat een beetje zielig. Ik verwijt de dame in kwestie niets. Zij doet ook maar wat haar opgedragen werd. Maar misschien kan het allemaal toch wat flexibeler in de toekomst? Wanneer doet onze staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging daar eens iets aan? 

-----------------

De correcte link voor het Japans staat hier. Blijkbaar verwees de verkeerde link naar een tijdschrift 'Nippon', en dus niet naar het land. Met dank aan de immer opmerkzame David!

Laatst aangepast op donderdag, 19 oktober 2006 14:20