Reactie op Groen!-voorstel voor een ecohuis in Vlaams-Brabant Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 17 april 2007 23:13

In de provincieraad stelde Groen! vandaag de bouw van een ecohuis in Vlaams-Brabant voor. Ecohuizen zijn gebouwd volgens ecologischeprincipes om een minimale impact te hebben op het milieu. Ze gebruiken het systeem van passiefbouw, waterzuivering, warmtekrachtkoppeling, zonneboilers, afvalpreventie, zonnepanelen, warmtepompen enzovoort. Tegelijk worden die principes op een verstaanbare manier aan bezoekers uitgelegd, vooral toekomstige bouwers en scholen.
De meerderheidspartijen (sp.a-CD&V-VLD) stemden tegen het voorstel omdat duurzaam bouwen geen prioriteit is. Volgens provincieraadslid Toon Toelen moet het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid nemen: "De klimaatcrisis kan niet van bovenuit alleen opgelost worden. Ook de lokale besturen moeten het goede voorbeeld geven. Limburg heeft al een ecohuis, Antwerpen zelfs twee." Enkele raadsleden van de meerderheid leken dat ook wel te beseffen en onthielden zich daarom bij de stemming.


Opmerkelijk was ook de tussenkomst van Jan Laeremans van Vlaams Belang. Die trok in twijfel dat de mens aan de basis zou liggen van de klimaatcrisis. "Dat is niet alleen een naïeve en onwetenschappelijke houding, maar zelfs een onverantwoordelijke," zegt Toon Toelen.
"Dergelijke uitspraken laten uitschijnen dat we ons gedrag niet moeten veranderen. Als we nog langer talmen, is het morgen misschien te laat. Dat zou ons wel eens zuur kunnen opbreken."