Groen! pleit voor Ecohuis in Vlaams-Brabant Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 11 april 2007 21:27

Groen! pleit voor de bouw van een ecohuis in Vlaams-Brabant. Ecohuizen zijn gebouwd volgens ecologische principes om een minimale impact te hebben op het milieu. Ze gebruiken het systeem van passiefbouw, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen... Tegelijk worden die principes op een verstaanbare manier aan bezoekers uitgelegd. Ecohuizen mikken daarom vooral op toekomstige bouwers en scholen.

Volgens provincieraadslid Toon Toelen moet het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid opnemen: “De klimaatcrisis kan niet alleen van bovenaf opgelost worden. Ook de lokale besturen moeten het goede voorbeeld geven. Limburg heeft al een ecohuis, Antwerpen zelfs twee.” Toon Toelen zal daarom in de volgende provincieraad een voorstel laten stemmen om ook in Vlaams-Brabant een ecohuis te bouwen.

Een ecohuis kan tegelijk een ontmoetingsruimte zijn voor organisaties die dagelijks bezig zijn met duurzaam bouwen. “Zo zijn er in Vlaams-Brabant genoeg. We hebben in onze streek bijvoorbeeld enkele onderzoekscentra en producenten met wereldfaam op het vlak van zonne-energie. De werkgroep Energie van het Platform Lokale Agenda 21 is alvast bereid om dit concreet uit te werken,” weet Toon Toelen.

 

VOORSTEL NR. 79

Voorstel betreft bouw van een ecohuis in Vlaams-Brabant

Voorstel ingediend op 6 april 2007 door de heer Toon Toelen namens de Groen!-fractie

Toelichting

De klimaatcrisis kan niet alleen van bovenuit opgelost worden. Ook de lokale besturen moeten hun steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven. Dit geldt des te meer voor onze provincie, één van de meest economisch- en bevolkingsintensieve regio’s van Europa, maar daardoor ook één van de meest vervuilde en vervuilende. Streven naar een klimaatneutrale werking houdt onder meer een rationeel gebruik van energie en water in, gecombineerd met een minimale uitstoot aan toxines en broeikasgassen en de hoogste mate van afvalpreventie en -recyclage. Woningbouw speelt daar een belangrijke rol in. Woningen gaan erg lang mee. De keuzes die bij de bouwfase gemaakt worden beslissen bijvoorbeeld ook hoe onze gemeenschappelijke CO2-uitstoot er over 50 jaar zal uitzien.

De CO2-uitstoot van een gezin hangt samen met het energieverlies bij de verwarming. Bij nieuwbouw schommelt dat rond 100 kWh/m². Bij een passiefhuis is dat minder dan 15 kWh/m². Een energiepluswoning genereert zelfs méér energie dan ze verbruikt. De gemiddelde Vlaming gebruikt ook 110 liter water per dag, waarvan slechts 3 tot 6% om te drinken en koken. Een derde van het drinkwater verdwijnt door de wc. Het grootste deel, 44 liter, gaat naar douche en bad. Velen onder ons zijn zich niet bewust van de eigen impact op het milieu.

Onduurzame woningbouw is een kaalslag op de natuur. Duurzame woningbouw is anderzijds een efficiënte vorm van armoedebestrijding. Op dit ogenblik wonen mensen met lage inkomens vaak in de slechtst geïsoleerde en ongezondste woningen. Zij moeten met hun karig inkomen dus relatief meer uitgeven aan stookkosten dan grootverdieners. Met een goed geïsoleerde woning zouden ze minder ziek worden en dus besparen op medische uitgaven en op de energiefactuur.

De rol van de provincie is tweeledig in dit verhaal. Ze moet ecologisch bouwen ten eerste stimuleren bij Vlaams-Brabantse gemeenten via de gebruikelijke subsidiekanalen en bouwprojecten. Minstens even belangrijk is de kennisoverdracht. De provincies Antwerpen en Limburg namen het voortouw door de bouw van ecohuizen. Ook de stad Mechelen heeft plannen in die richting.

De Groen!-fractie pleit ervoor om ook in de provincie Vlaams-Brabant een ecohuis te bouwen. Daarin zijn de principes van ecologisch bouwen toegepast, zoals het passiefhuis. Tegelijk worden die principes op een verstaanbare manier aan bezoekers uitgelegd. Een ecohuis zou ook onderdak kunnen bieden aan derde organisaties die kennis verzamelen over ecologisch bouwen: Vibe, Dialoog, Safier, BBL. De werkgroep Energie van het Platform Lokale Agenda 21 Leuven is alvast bereid om hier concreet mee uitwerking aan te geven indien de provincie Vlaams-Brabant er werk wil van maken.

De eerste doelgroep zijn de toekomstige bouwers/verbouwers, die in de permanente exposities informatie vinden over ecologisch bouwen. Een tweede doelgroep zijn scholen. Zij komen vooral naar de tijdelijke tentoonstellingen die milieu-educatie in het algemeen beslaan. Een ecohuis is tegelijk een ontmoetingsruimte voor organisaties en ondernemingen die dagdagelijks bezig zijn met ecologie.

Groen! stelt voor dat de commissie Leefmilieu tevens een bezoek brengt aan een ecohuis in een naburige provincie.

Ter verduidelijking, de functie van een dergelijk ecohuis gaat veel verder dan een natuureducatief centrum zoals in het provinciedomein van Kessel-Lo, waarvan de benaming verwarrend kan zijn. Dat gebouw is trouwens weinig ecologisch van opbouw.

 

Besluit

De provincieraad van Vlaams-Brabant  

Overwegende dat de provincie een beleid wil voeren inzake duurzame ontwikkeling,

Gelet op de voorbeeldfunctie die de provincie als openbaar bestuur draagt,

besluit

Artikel 1

Alle pistes te onderzoeken die tot de bouw van een ecohuis in Vlaams-Brabant leiden. De provincieraad geeft de administratie opdracht contact op te nemen met organisaties die dit proces kunnen begeleiden.  

Artikel 2

Een budget in de begroting van 2008 te voorzien voor de aankoop van een terrein en de bouw van het ecohuis.  

Informatieve bijlagen

Website ecohuis in Antwerpen “Eha!”

www.eha.be

Website ecohuis & Centrum Duurzaam Bouwen in Zolder “Cedubo”

www.cedubo.be

Website ecohuis in Westerlo “Kamp c”

www.kampc.be

Website vzw Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen “Vibe”

www.vibe.be  

Website kennisorganisatie over duurzaam bouwen vzw “Dialoog”

www.dialoog.be  

Website kennis organisatie over ecologisch studentenleven vzw “Safier”

http://safier.studentenweb.org   

Overheidswebsite over rationeel energiegebruik

http://www.energiesparen.be

Website met informatie over rationeel waterverbruik

http://www.tmvw.be  

Online encyclopedie onder het lemma “Passiefhuis”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Passiefhuis  

Lokale Statistieken “zuiveringsgraad rioolwater”, “energieverbruik”, “verontreinigde gronden”

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/kaarten/Huidige%20zuiveringsgraad/Pdf/2005.pdf

http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/kaarten/Energieverbruik%20(MWh)%20per%20inwoner/Pdf/2003.pdf

http://www.milieurapport.be
Laatst aangepast op dinsdag, 17 april 2007 20:25