Webcam en vodcast Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 27 februari 2007 22:55

"De wet op de openbaarheid van bestuur werd ingevoerd met een recht voor de particulieren tot inzage en afschrift van bestuursdocumenten, maar ook met een plicht voor de besturen om actief informatie te verspreiden." Die wijze woorden sprak de gouverneur uit tijdens zijn plechtige rede voor de provincieraad op 16 januari 2007. Helaas zijn de publieksbanken in de provincieraad zelden gevuld. Daarom bedacht ik... als de Brabander niet naar de raad komt, moeten we misschien de raad naar de Brabander brengen?

Is de Deputatie bereid om de beelden die opgenomen worden tijdens de provincieraad op het internet uit te zenden, ofwel rechtstreeks ofwel via een zogenaamd vodcast-systeem? Is de Deputatie bereid om de geluidsopnames van de provincieraad uit te zenden, ofwel via gewone radio op de middengolf ofwel met rechtstreekse internetradio ofwel via een zogenaamd podcast-systeem? Volstaat hiervoor een beslissing van de Deputatie of is een voorstel van de provincieraad nodig?

 Antwoord in 'Lees meer'...

De gedeputeerde verschool zich achter het hoge kostenplaatje voor zo'n systeem, "minstens 1 voltijds personeelslid en hoge softwarekosten".

 Dat is natuurlijk nonsens. De grootste kost zijn de opnames, niet de uitzendingen. En de opnames gebeuren sowieso in de provincieraad.