Berkenhof Opvelp Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag, 27 februari 2007 18:32

Onlangs werd op de openbare televisie het programma Monumentenstrijd georganiseerd. De aandacht die dit programma voor ons erfgoed heeft losgeweekt was positief. Zeer positief zelfs. Ook de afvallers kregen veel media-aandacht en mogen nu rekenen op extra sponsoring. Maar er zijn in onze provincie ook monumenten die niet meededen, maar nog veel dringender aan restauratie toe zijn.

Vierkanthoeve Berkenhof aan de Weg Tussen Weiden in Opvelp maakte ooit deel uit van het bezit van het Van Daelecollege van de Leuvense universiteit. De hele omgeving werd omwille van haar unieke kader geklasseerd als dorpsgezicht. Het hoofdgebouw is een oude hoeve met late Louis XV-steekboogdeur en stallen met Boheemse kappen. Maar de hoeve is in slechte staat. Eén bijgebouw is al ingestort. In november 2006 werd de hoeve verkocht. De gemeente liet op dat ogenblik weten nog niet op de hoogte te zijn van de identiteit van de nieuwe eigenaar.

Kent de Deputatie de koper? Heeft zij weet van een eventuele herbestemming van de hoeve? Is er bij de provinciale administratie al een aanvraag voor een restauratiepremie binnen gekomen? Heeft de Deputatie zelf stappen ondernemen om het herstel van dit waardevolle Vlaams-Brabantse monument te verzekeren? In het algemeen, gaat de provincie actief op zoek naar beschermde monumenten waar noodherstellingen nodig zijn? Daarbij aansluitend, heeft de Deputatie initiatieven genomen ten aanzien van de Vlaams-Brabantse kandidaten bij de Monumentenstrijd? Of plant zij dat alsnog te doen?

Antwoord in 'Lees meer'.

 

Antwoord van de Deputatie: de provincie heeft geen initiatiefrecht om subsidiedossiers op te starten, ze treedt alleen op als "derde betaler". Bovendien vindt de Deputatie dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt indien zij zelf op zoek zou gaan naar monumenten die noodherstellingen behoeven. De inititatieventen aanzien van de kandidaten bij de Monumentenstrijd waren alleen communicatief van aard.

Feitelijk komt het erop neer dat de Deputatie zich onrechtmatig verschuilt achter de huidige wetgeving. Hoe kan het gelijkheidsbeginsel geschonden worden door je te gedragen "als een goede huisvader"? Elk jaar dat je een restauratie uitstelt, nemen de restauratiekosten volgens de provinciale vzw Monumentenwacht met 3,1% toe. Straks gaat de Deputatie nog beweren dat het voor een gebouw interessanter is om niet als monument erkend te worden?!

Laatst aangepast op dinsdag, 27 februari 2007 18:38