Quote Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag, 26 juli 2010 11:47

Wat ons betreft is het Groenboek een teleurstellend werkdocument. Op korte termijn wordt vooral het provinciaal bestuursniveau geviseerd. Over het komaf maken met de ‘bestuurlijke verrommeling’ spreekt men enkel in vage termen: men heeft intenties, er komt een ‘regio screening’, nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerkingsvormen’ zullen opgezet worden als basis voor latere streekbesturen…enz. Nog meer ‘verrommeling’? Ook geen deftige onderbouwing noch cijfers, zeker niet over de ‘centen’. Over de Vlaamse gedeconcentreerde diensten geen woord en de fusie problematiek op gemeentelijk niveau wordt enkel vanuit de bril van de ‘vrijwilligheid’ bekeken. Kortom, men focust voornamelijk op het provinciaal takenpakket en de andere talrijke structuren blijven buiten schot of komen eventueel later aan bod. We hadden wel wat meer verwacht van dit Groenboek: een degelijk werkdocument met concrete voorstellen op basis van een totale, geïntegreerde en integrale benadering over het binnenlands bestuur. Helaas, driewerf helaas.

Commentaar van de Vereniging van Vlaamse Provincies op het Groenboek van minister Bourgeois over de interne staatshervorming van Vlaanderen teneinde efficiënter te besturen.