Groen! wil af van Diabolotaks Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 04 december 2009 11:24

Sinds kort betalen treinreizigers naar de nationale luchthaven een toeslag van 2,05 euro. Met de opbrengst zal Diabolo North NV een nieuwe spoorlijn van de luchthaven naar Antwerpen aanleggen. Daardoor is een ticket van Leuven plots 40% duurder geworden; vanuit Brussel zelfs 60%. Groen! vraagt dat het geld voor de werken uit de gewone begroting van de NMBS gehaald wordt.

Provincieraadslid Toon Toelen: "Deze taks discrimineert sommige groepen reizigers. Toen Luik en Antwerpen een nieuw station kregen, lukte dat ook zonder extra taks. Waarom moeten wij in Leuven dan betalen voor een lijn waar we geeneens voordeel uit zullen halen?"

Wie zijn ticket niet aan het loket koopt, loopt het risico op een boete. Jongeren die met een Go-Pass rijden, staan er niet bij stil dat ze een extra ticket moeten kopen.

Provincieraadslid Toon Toelen: "De Vlaamse regering heeft via De Lijn de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontsluiting van de luchthaven. Dat maakt de ring rond Brussel ook iets minder druk. Nu maakt de federale regering de treintickets duurder. Zo jaag je de mensen weer in de auto. Desnoods zou men de taks kunnen verwerken in de prijs van de vliegtickets, zodat mensen die met de auto naar de luchthaven komen ook meebetalen."

Groen! zal volgende week een motie laten stemmen in de provincieraad om te protesteren tegen deze gang van zaken.

De motie

Sinds 1 november 2009 betalen de reizigers van of naar de luchthaven een extra heffing van 2,05 euro, de zogenaamde diabolotaks. Terwijl Vlaanderen via De Lijn zwaar investeert in het openbaar vervoer rond de luchthaven, werpt de federale overheid met deze taks nieuwe belemmeringen op. De provincie Vlaams-Brabant verzet zich tegen deze taks en vraagt dat u deze maatregel terugschroeft.

Er zijn tal van bezwaren tegen deze heffing. De toeslag discrimineert tussen reizigers onderling. Ze is nu al in voege, terwijl de nieuwe verbindingen pas in 2012 of zelfs 2013 gerealiseerd zullen worden. De nieuwe spoorlijn zal overigens voor de meeste reizigers onderworpen aan de taks geen voordeel opleveren. U weet dat sinds 2003 een nieuwe hogesnelheidslijn naar Luik in gebruik is, en sinds kort ook een nieuw station. Onder Antwerpen-Centraal werd een nieuwe tunnel gerealiseerd, in combinatie met een grondige renovatie van het stationsgebouw. Terecht, zonder dat men een extra toeslag vroeg! Dit roept echter vragen op naar de gelijke behandeling. Reizigers naar de luchthaven moeten bijbetalen; reizigers naar Luik of Antwerpen niet. Er is geen enkele reden om het station onder de luchthaven op een andere manier te behandelen dan andere stations. Er wordt geen extra service verleend tegenover soortgelijke NMBS-stations elders in het land.

De heffing discrimineert ook nog op een andere manier en dreigt zo voor heel wat klachten te zorgen. Er bestaan immers tal van vrijstellingen: kinderen onder de 12 jaar die voldoen aan de kids4free voorwaarden, journalisten, werknemers van BAC en Belgocontrol, blinden en gratis begeleiders, ambtenaren van de FOD Transport & Mobiliteit, leden van Kamer en Senaat, gebruikers van Trajecttreinkaarten en Railflex. Alle andere reizigers (ook diegenen die gebruik maken van een rittenkaarten zoals Key Card, Railpas, Go Pass of Interrail) worden daarentegen verondersteld op voorhand de extra toeslag te betalen. De maatregel is nochtans niet erg bekend bij het grote publiek. Wie zijn ticket dus niet aan het loket koopt, loopt veel risico op een boete. Bovendien betalen occasionele reizigers – een categorie waarvan de luchthaven er veel aantrekt – nu al meer dan de abonnementhouders. Zij worden dus dubbel getroffen. De Brusselse ring is één grote flessenhals. Uitbreiding van de capaciteit op de weg zal echter snel opgevuld worden door het aanzuigeffect. Onze snelwegen zijn verzadigd. De enige duurzame oplossing is investeren in openbaar vervoer. Hoe meer reizigers gebruik maken van de trein naar de luchthaven, hoe minder het wegennet wordt belast. Door de diabolotaks ontstaat een onevenwichtig prijsbeleid ten koste van de reizigers per spoor.

Ten derde gaat de opbrengst van de taks naar privé-partner Northern Diabolo NV, maar dan wel op kap van reizigers die gebruik maken van infrastructuur die aangelegd is met de gewone middelen van de NMBS. De overheid legt met andere woorden met belastingsgeld spoorwegen aan, heft er daarna extra taksen op en geeft dat geld weg aan een privé-partner.

Het forfaitaire bedrag van de Diabolo-taks is, ten vierde, betrekkelijk hoog. Vooral op korte trajecten. Vanuit Leuven is een ticket ongeveer 40% duurder geworden; vanuit Brussel zelfs 60%. Uit onderzoek blijkt dat reizigers niet snel geneigd zijn het openbaar vervoer te nemen voor korte verplaatsingen. De diabolotaks versterkt dit effect nog. Het bedrag is trouwens gekoppeld aan de gezondheidsindex en zal in de toekomst dus nog stijgen. De provincie Vlaams-Brabant had zich tot doel gesteld om het openbaarvervoeraandeel naar de luchthaven te verhogen tot ongeveer 40%. De diaboloheffing doorkruist deze doelstelling.

De provincie pleit ervoor de voorgestelde taks te herzien en te integreren in de luchthaventaks. Passagiers die niet met de trein komen, betalen zo mee voor de verbeterde bereikbaarheid van de luchthaven. Indien dat niet haalbaar blijkt, pleiten we minstens voor uitbreiding van de vrijstelling naar alle werknemers van de luchthaven.

Motie ingediend op 2 december 2009 door Toon Toelen, namens de Groen!-fractie.

Kopie aan:

  • De staatssecretaris voor Mobiliteit
  • De NMBS-Groep
  • De Vlaamse Regering
  • Brussels Airport Company

Laatst aangepast op vrijdag, 04 december 2009 12:30