Kindlinten Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 09 augustus 2006 17:40
Concept
Een kindlint is een speciale kindvriendelijke route die kinddomeinen met elkaar verbindt. Het is een verkeersveilig, speelvriendelijk en sociaal veilig lint door de buurt met zo min mogelijk ‘conflictsituaties’ met andere weggebruikers. Zo ontstaan er veilige speelplekken op routes voor kinderen die zich lopend of fietsend bewegen tussen speelplek, huis, school en vrijetijdsvoorzieningen. Dat maakt de openbare ruimte ook voor anderen dan kinderen veiliger en aangenamer.
voorbeeld kindlintKindlinten kunnen zowel in bestaande als in nieuwe wijken worden ingepast. Per situatie worden vorm en invulling aangepast. Het kindlint geeft kinderen niet alleen hun zelfstandigheid en bewegingsvrijheid weer voor een deel terug, maar het vergroot bovendien hun actieradius in de woonbuurt.
Een kindlint is altijd maatwerk. Daarom dient er nauwkeurig te worden gekeken naar welke aanknopingspunten en mogelijkheden er voor een kindlint in een stad, wijk of buurt zijn. Dit gebeurt door in het aangewezen onderzoeksgebied een inventarisatie uit te voeren en ter plekke te kijken naar kansen en (on)mogelijkheden voor de realisatie van een kindlint. Op dit moment zijn projecten voor de uitwerking van kindlinten in uitvoering in de steden Amsterdam en Delft. In Delft vormt het project een onderdeel van een ruim plan ‘Kinderen veiliger door Delft’. Groen! vraagt dat Vlaams-Brabant begint met de uitwerking van een gelijkaardig proefproject voor kindlinten.

kinderen leggen lintMotivatie
Uit onderzoek blijkt dat kinderen de laatste 15 tot 20 jaar letterlijk en figuurlijk in de knel zijn geraakt. Kinderen lijken in de stedelijke planning een vergeten groep en krijgen te weinig aandacht van verkeers- en stedebouwkundigen. Veel speelplekken verdwijnen ten gunste van parkeerruimte of bebouwing en de speelplaatsen die er nog zijn worden door het steeds drukker wordende verkeer moeilijker bereikbaar. Kinderbestemmingen komen steeds meer op eilanden te liggen waartussen ouders hun kinderen met de auto heen en weer rijden. Het zou voor kinderen (en hun ouders) een normaal recht moeten zijn dat ze zich zelfstandig op een veilige en prettige manier te voet of met de fiets kunnen verplaatsen naar alle plekken waar hun actieve leven zich afspeelt. Op dit moment is de inrichting van straten en stadsdelen vaak onvoldoende afgestemd op de garantie van dat recht.

Politieke aandachtspuntenEr moet een duidelijke politieke wil zijn om het idee van een ‘stad op kindermaat’ in de praktijk om te zetten. Dat wil zeggen dat op een aantal punten de verkeerssituatie wordt bijgestuurd en dat er extra wordt geïnvesteerd in verbeteringen van de publieke ruimte, niet enkel op het vlak van verplaatsingsroutes, maar ook wat speelplekken betreft.
Het is belangrijk dat een dergelijk project wordt uitgewerkt in een voortdurende participatie met alle betrokkenen (waaronder in de eerste plaats de kinderen zelf).

Samenvatting
Groen! vraagt de aanleg van zogenaamde ‘kindlinten’. Dat zijn duidelijk afgebakende sociaal- en verkeersveilige routes voor kinderen waarover zij zelfstandig, veilig en prettig vanuit hun wijk naar school, sportvelden, muziekschool, … kunnen lopen of fietsen. Groen! vraagt daarom dat Vlaams-Brabant begint met de uitwerking van een proefproject voor kindlinten.

Meer info
www.kindlint.nl
www.emancipatieweb.nl
www.k-s.be/docs/Delft.pdf
www.veiligerdoordelft.nl
Laatst aangepast op donderdag, 17 augustus 2006 16:15