Commissie Landbouw 20 oktober 2009 Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 21 oktober 2009 22:43

Na mijn klaagzang over de magere agenda van vorige keer, had men duidelijk moeite gedaan om deze zitting beter te stofferen. Ik kreeg van de voorzitster een spreekwoordelijke draai om mijn oren want de vorige vergaderingen (drie zittingen voor vier volwaardige agendapunten) hadden volgens haar gemiddeld een uur geduurd en dat was ruim voldoende! In feite was het slechts 55 minuten. Maar eigenlijk kan het me niet schelen of men lang of kort vergadert. Als we maar efficiënt zouden vergaderen! Dat was wat ik vroeg!

Soms kwamen we samen om een budgetverhoging van pakweg tweeduizend euro goed te keuren. Maar de vergadering bijeenroepen kost al een veelvoud van dat bedrag. Reken maar uit. 18 leden aan 250 euro zitpenning. De voorzitter mag je dubbel tellen. Dan zijn er de reisonkosten (hoewel er in feite meestal aansluitend met een provincieraad wordt vergaderd en dus geen bijkomende reiskosten gemaakt zijn). Dan zit je snel boven de 5.000 euro! En dan reken ik nog geen indirecte kosten voor de overuren van de personeelsleden die het verslag moeten maken of de kosten voor het onderhoud van de vergaderzaal.