Kessel-Lo kreunt onder sluipverkeer Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 22 juli 2009 09:19

Heel wat bewoners en bewonersgroepen uit Kessel-lo kaarten regelmatig en sinds jaren het probleem van het sluipverkeer aan. Maar omdat de Stad Leuven dat sluipverkeer nog nooit geteld heeft of wij er geen weet van hebben, weten we zelfs niet bij benadering wat het aandeel er van is in het totale verkeer in de buurt. Een globale aanpak om het te remediëren is er evenmin. Bij gebrek aan betrouwbare informatie over het probleem, besliste het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo om op 21 april 2009, tijdens de spitsuren, zelf een verkeerstelling op te zetten om de verkeersstromen door een aantal straten van de deelgemeente in kaart te brengen.

Methodologie: het Overleg Buurtcomités selecteerde straten die in het mobiliteitsplan ingekleurd zijn als Lokale Weg type III. Zulke wegen ‘hebben in principe geen doorgaande functie tenzij als doorgang voor omliggende straten.’ (Mobiliteitsplan p. 45). Dankzij de telling konden de comités nagaan of deze straten enkel bestemmingsverkeer voor de eigen straat of zijstraten slikken of ook sluipverkeer dat geen vertrekpunt of bestemming in de buurt heeft. 

Op de tellocaties aan de straten noteerden medewerkers de eerste karakters van de nummerplaten gedurende een uur. Het streefdoel was om vier karakters van een nummerplaat te noteren. Dit geeft voldoende garantie op juistheid. Op sommige tellocaties was het noteren van vier karakters onmogelijk wegens de drukte en noteerden de tellers er drie, wat een iets lagere graad van waarschijnlijkheid biedt maar nog vrij betrouwbaar is. 

Nadien werden de gegevens van alle tellocaties samengebracht en vergeleken. Zo konden de comités nagaan op welke tellocaties de binnenrijdende auto’s terug kwamen binnen hetzelfde uur. Een auto die op meerdere tellocaties passeert, valt niet onder de noemer bestemmingsverkeer maar is sluipverkeer.

Resultaten :

1) In heel wat straten ligt de verkeersdruk vrij hoog, met name boven de 150 auto’s per uur. Ter hoogte van de rotonde aan de Koning-Albertlaan loopt het aantal auto’s per uur zelfs op tot boven de 500 per uur.

2) In heel wat straten is meer dan een op drie van de passerende auto’s sluipverkeer, op een of zelfs op twee momenten van de dag, en op sommige locaties is meer dan de helft sluipverkeer. Zo kunnen we 45% van het verkeer in de Platte Lostraat sluipverkeer noemen. Van het verkeer dat uit de Desiré Mellaertsstraat de Valvekenstraat inreed, was 53% sluipverkeer. En van het verkeer Pachthof-Jozef Wautersstraat was 58% sluipverkeer. 

Conclusies:

Zelfs al vragen deze cijfers om verder onderzoek, ze zijn een duidelijke aanwijzing dat het aandeel sluipverkeer in de woonstraten van Kessel-Lo hoog is, tenminste tijdens de spits.

De oorzaak van het sluipverkeer is bekend: de steenwegen slikken veel verkeer vanuit de omliggende dorpen. Telkens wanneer er files ontstaan, nemen automobilisten sluipwegen. Dat zorgt er voor dat de woonstraten op die sluiproutes hun karakter van ‘lokale weg’ tijdens die periodes verliezen. In de plaats daarvan krijgen de inwoners verkeersonveiligheid en overlast.

Overleg Buurtcomités Kessel-lo vraagt aan het Stadsbestuur van Leuven:

  • Een gesprek over over het sluipverkeer aan de hand van de in het rapport voorgestelde observaties. Het rapport is bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven op 7 juli 2009.
  • Een uitbreiding van deze telling: op meer tellocaties, op meer momenten, met de juiste middelen.
  • Maatregelen om de sluiproutes door te knippen. Want zolang de mogelijkheid tot sluipen bestaat, zullen mensen blijven sluipen. De doorknip van de Platte Lostraat aan de Verenigingsstraat is een goed voorbeeld.
  • Zo’n knip moet ook passen in een globale aanpak dat er voor zorgt dat het verkeer niet gewoon verschuift naar andere routes. Omdat zo’n globale aanpak er niet is, bestaat er nog steeds sluipverkeer in de Platte Lostraat, vooral waar niet is doorgeknipt. Een piste is een goed uitgewerkt lussensysteem waarbij het onder andere onmogelijk wordt gemaakt om deze woonstraten als verbinding te gebruiken tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg. We kunnen onderzoeken of dit kan met verzinkbare paaltjes die de buurtbewoners zelf wel doorlaten.
  • Om ook de steenwegen te onlasten moeten we alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker maken door investeringen in fietscomfort en goed openbaar vervoer.

We willen geenszins de verkeersproblemen afschuiven op andere straten maar wel respect vragen voor de hierarchie van wegen en voor de vastgelegde functies van straten. 

Contact: Elke Franchois - 016/23 99 63 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.