Fietsdiefstal in het provinciehuis Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 08 juli 2009 23:42
De laatste tijd schijnen nogal wat fietsen gestolen te worden in de stalling in het provinciehuis. Ik stelde daarover een vraag. Hieronder het opmerkelijke antwoord...
  • Geacht raadslid, 

Betreft : uw vraag van 11/06/2009 i.v.m. fietsenstalling voor het personeel in het provinciehuis. 
 

De fietsenstalling voor het personeel bevindt zich ondergronds (niveau -1) in het provinciehuis.

Recent ( april 2009) werd deze fietsstalling verder uitgebreid en werd de capaciteit opgedreven van 85 naar 120 plaatsen ( + ruimte voor fietskarretjes).  

Sedert januari 2009 werden er vier fietsen van personeelsleden ontvreemd (waaronder ook de door u vermelde fiets).  

De veiligheidscamera's werken naar behoren op niveau -1. Deze camera's zijn in hoofdzaak gericht op de grote rolpoorten op niveau -1 zodat niet alle segmenten van de fietsparking afgedekt worden.  

Het provinciebestuur is niet verzekerd tegen dergelijke misdrijven.

Bij dergelijke misdrijven zijn aanpak, procedures (o.a. aangifte politie) en/of maatregelen steeds identiek, zowel voor dienstfietsen als voor fietsen van personeelsleden. 

Volgende maatregelen werden intussen reeds uitgevoerd door het provinciebestuur : 

SENSIBILISERING :  

Het is opvallend dat deze gebeurtenissen optreden vanaf januari 2009, net na de ingebruikname van de gebouwen naast het provinciehuis (KBC, stad Leuven). De grote ondergrondse fietsenstalling aldaar, met o.a. toegang via niveau -1, zorgt er blijkbaar voor dat ook onze parking / fietsenstalling helaas meer te kampen heeft met dergelijke voorvallen.

 

 
 

Daarom werden volgende acties reeds op touw gezet : 

- sensibilisering naar het personeel : de collega's werden gewezen op het toegenomen risico in de fietsenstalling en, ter preventie, op gewezen dat fietsen (zeker waardevolle) steeds degelijk moeten afgesloten of verankerd worden;

- in samenspraak met de fietsambtenaren (dienst mobiliteit)  werd door de dienst facilitair beheer enkele sterke en degelijke fietssloten geselecteerd en, via een actie op het intranet, aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen. Tot nog toe hebben een 20-tal collega's ingetekend op deze actie;

- regelmatig worden de fietsstallingen nagekeken op de degelijkheid van sloten. Collega's die hun fiets onvoldoende of niet afsluiten, worden hierop aangesproken. 

PREVENTIEVE MAATREGELEN : 

- in het zog van de algemene camerabewaking ten behoeve van de nieuwe slagbomen werd ook  camerabewaking voor de nieuwe fietsenstalling (uitbreiding) op niveau -1 voorzien.

- om de capaciteit van de nieuwe, maar ook van de bestaande camera's uit te breiden werd intussen een nieuwe server aangekocht , zodat beelden meerdere dagen kunnen opgeslagen worden;

- plaatsen of zones die weinig of niet afgedekt zijn door camera's worden ingenomen door dienstfietsen . 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de deputatie, 
 
 
 
 
 

Marc Collier,

provinciegriffier