Als 't goed is, zeggen we 't ook! Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 27 maart 2009 14:35

De Vereniging van Vlaamse Provincies is een organisatie die studie- en lobbywerk verricht ten behoeve van - de naam zegt het zelf - de vlaamse provincies. Deze dienst kost handenvol geld en het is niet altijd duidelijk wat de meerwaarde is. Als oppositielid krijg je er vaak minimalistische antwoorden op je vragen. Maar binnenkort organiseert men het jaarlijks congres. En het voorwoord door de voorzitter van de vereniging in de begeleidende nieuwsbrief klinkt alvast veelbelovend...

Toch willen we op deze AV een ‘surplus’ aanbieden. We willen immers van de gelegenheid gebruik maken om de hoofdaccenten van het VVP-memorandum ’09 naar aanleiding van de Vlaamse parlementsverkiezingen van 7 juni kenbaar maken.

De basisinsteek is daarbij dat er een halt dient toegeroepen te worden aan, wat ik noem, de verdere ‘verrommeling’ van het bestuurlijk landschap in Vlaanderen door de oprichting van verschillende ‘soorten’ van semi- bestuurlijke circuits die al dan niet hun basis vinden in één of ander decreet.We vinden de ‘verrommeling’ terug zowel tussen de verschillende bestuursniveaus als in bijna alle beleidssectoren.

Het is een trend die zich de laatste 10 jaar voordoet, blijkbaar als technisch antwoord op de vaststelling dat maatschappelijke problemen steeds maar complexer en omvangrijker worden.
Het is echter een trend waardoor de afstand tussen enerzijds het verkozen bestuur met beleidsverantwoordelijkheid en anderzijds het uitwerken van gepaste oplossingen aan welbepaalde problemen steeds maar groter wordt. Samengevat, de trend van ‘verommeling’ holt het democratisch bestuurssysteem meer en meer uit.

Vierkant gelijk! Vanuit de oppositie storen wij ons al jaren aan die trend. De afgevaardigden van de provincieraad doen nauwelijks moeite om een visie te ontwikkelen in de beheersorganen van intercommunales. Ze komen quasi uitsluitend uit de meerderheidspartijen en geven daarom geen rekenschap van hun stemgedrag aldaar tegenover de oppositie of de kiezer (maar incasseren vaak wel dure zitpenningenvoor hun aanwezigheid)! De democratische controle gaat zo verloren. Daarom feliciteer ik de heer Geuens van de VVP voor die politieke moed die hij opbrengt om zijn broodheren tegen de haren in te strijken.

Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2009 16:57