Quote Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 05 december 2008 13:19
De snelle bevolkingsgroei, de uitbreiding van de agglomeraties en de werken van openbaar nut, de verdere industrialisatie, de modernisering van de landbouw, dit alles is bij ons niet fundamenteel verschillend geweest van de gelijkaardige processen die in de ons omringende landen plaatsgrepen. Wat tot wildgroei en chaos leidde bij ons, wordt elders planmatig opgevangen en in legale banen geleid. Die landen bereikten eenzlfe levensstandaard als wij, maar behielden daarenboven meer ongeschonden landschappen, meer natuurreservaten... Dit is de eindconclusie van de auteurs van het boek "Landschappen in Vlaanderen, vroeger en nu. Van groene armoede naar grijze overvloed" die het beleid van ruimtelijke ordening in Vlaanderen hekelden in 1981! Zou er intussen veel verbeterd zijn? Neem de proef op de som en vergelijk zelf identieke locaties in Vlaanderen tussen 1904 en 2004.
Laatst aangepast op vrijdag, 05 december 2008 13:21