Parkeercapaciteit provinciaal domein Kessel-Lo Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 18 juni 2008 22:51

Tijdens de vorige provincieraad stelde ik deze "mondelinge vraag": 

Tijdens het weekend van moederdag lokte de hittegolf honderden extra bezoekers naar de provinciale domeinen. Zo ook in Kessel-Lo. Op zonnige verlofdagen voldoen de huidige parkings geenszins. Verscheidene bezoekers parkeerden "op onregelmatige wijze" tussen de bomen op de Eenmeilaan en werden bekeurd door de politie. Anderen zochten een plaatsje in de wijken rondom het domein wat tot wrevel leidt bij de omwonenden. Vandaar volgende vragen:
- Heeft de Deputatie cijfers over het aantal bezoekers dat op hoogdagen met de auto komt naar het provinciaal domein van Kessel-Lo en hoe verhoudt dit getal zich tegenover het aantal beschikbare parkeerplaatsen?
- Zijn er ooit maatregelen genomen om de woonwijken rondom het domein te vrijwaren van overlast?
- Is in het verleden actie ondernomen om tijdens piekperiodes de parkeerplaatsen te gebruiken aan het naburige sportcomplex op het Bruinveld?
- Heeft men ooit overwogen in bijkomend openbaar vervoer te voorzien op strategische ogenblikken?

De gedeputeerde gaf geen cijfers over het aantal bezoekers tijdens dat weekend. Maar stelde wel dat het totale aantal parkeerplaatsen rondom het domein 550 bedraagt, waarvan 250 betalende plaatsen exclusief voorbehouden zijn voor bezoekers. Ik pleitte niet voor een verhoging van die capaciteit, maar wou vooral weten of men extra openbaar vervoer inzet tijdens piekmomenten (wat niet het geval bleek te zijn) en of men de omliggende wijken probeert te ontzien (wat evenmin het geval is).