Zwarte lijst Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zondag, 10 december 2006 17:17

Op sommige lijstjes kom je beter niet voor, zoals dit:

  • Grauwe kiekendief: 0 - 2 broedparen
  • Kwartelkonig: 2 - 5 broedparen
  • Grauwe klauwier: 1 - 7 broedparen
  • Roerdomp: 11 - 12 broedparen
  • Woudaap: 11 - 19 broedparen

 

Dit lijstje bevat de vijf meest bedreigde vogelsoorten in Vlaanderen. De kans dat zij dit decennium overleven is gering. In Europa is zowat de helft van de 524 vogelsoorten bedreigd met uitsterven. In België geldt dat voor 1 op de 3 vogelsoorten. Bij ons liggen de oorzaken meestal bij de mens: industrialisering van de landbouw en veranderende leefgewoontes.

Ter illustratie, in België leven er nu nog ongeveer 20.000 'ringmussen', een afname van 70% op 10 jaar. De grauwe gors werd gehalveerd tot ongeveer 3.750 stuks. Zelfs de spreeuw en de huismus worden bedreigd in hun voortbestaan.