Kafka op het dak Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 06 maart 2008 14:07

De Vlaamse overheid moedigt het plaatsen van zonnecellen financieel aan, maar vergeet dat de aanvraagprocedure voor het bekomen van de nodige bouwvergunning een complete ramp is. Om deze wanorde een halt toe te roepen en het plaatsen van zonnecellen werkelijk aan te moedigen, dringt Rudi Daems (onze fractievoorzitter in het Vlaams parlement) deze namiddag bij de minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen aan om de aanvraagprocedure dringend te vereenvoudigen: “De Vlaamse minister kan door één pennentrek dit probleem oplossen . We stellen voor dat hij het plaatsen van de fotovoltaïsche cellen opneemt in zijn lijst van niet te vergunnen werken en daarvan de gemeentebesturen en hun diensten onmiddellijk inlicht.”

Een rondvraag in 6 gemeenten toonde de verwarring goed aan. Sommige gemeentebesturen interpreteren zonnecellen als dakmateriaal, anderen dan weer niet. Sommige leggen de procedure van verkavelingsafwijking op, die soms tot een jaar kan duren, andere niet. In feite weet niemand welke procedure moet worden gevolgd. Kortom, complete chaos, pure Kafka.

Niemand is hiermee gebaat. Niet de aanvrager die soms meer dan een jaar op zijn vergunning moet wachten, niet de ambtenaar die in deze dossier veel te veel nutteloze energie en tijd moet steken en zeker niet het klimaat. Rudi Daems: “Burgers zijn nauw betrokken bij de klimaat- en milieuproblematiek. De steeds toenemende aantal bouwaanvragen voor het plaatsen van zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen is een van de vele bewijzen. Het is tijd dat de Vlaamse overheid eindelijk eens stappen onderneemt om deze initiatieven echt aan te moedigen in plaats van te zwaaien met cheques die niemand kan verzilveren.”