Stadsbox Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 10 augustus 2006 09:20
Concept
grote versus kleine trucksHet project Stadsbox werd de voorbije jaren in Nederland ontwikkeld als samenwerking tussen een aantal lokale besturen, de overheid, onderzoeksinstellingen en distributie- en vervoerbedrijven. Het concept is simpel, er wordt gewerkt met een gestandaardiseerde laadeenheid. De standaard Stadsbox is circa 2,15 meter breed en circa 2,55 meter lang. Eerst worden goederen met grote vrachtwagencombinaties naar de rand van de steden gebracht. Vervolgens worden de producten met kleinere en smallere stadsbox-voertuigen naar bijvoorbeeld winkels in de binnenstad vervoerd. Zowel de vrachtwagencombinaties als de smallere stadsbox-voertuigen zijn aangepaste, bestaande voertuigen.
maximaal zes boxen op 1 truckDe vrachtwagencombinatie kan maximaal 6 Stadsboxen vervoeren vanuit de distributiecentra. Voor het bevoorraden van filialen in binnensteden wordt vervolgens een stadsbox-voertuig gebruikt, waarop 1, 2 of soms zelfs 3 Stadsboxen vervoerd worden. Stadsbox geeft een groot efficiencyvoordeel door de boxen een kwartslag te draaien tijdens de overslag op de stadsbox-voertuigen. De boxen worden met een breedte van circa 2,55 meter vervoerd over het hoofdwegennet, terwijl de boxen na de overslag met een breedte van circa 2,15 meter de binnenstad ingaan. Dit betekent dat de Stadsboxen in de binnenstad smaller en kleiner zijn dan standaardladingen van vrachtwagencombinaties. Dit leidt tot minder overlast voor winkelend publiek, omwonenden en winkeliers en minder risico op ongelukken.
inkijk stadsboxDoor een goede inrichting van handige overslagpunten aan de rand van het stedelijk gebied, kan dit systeem efficiënt werken, in de eerste plaats voor die winkelbedrijven die een relatief groot aantal leveringen per week nodig hebben. Uit onderzoek is gebleken dat Stadsbox in de binnensteden economische voordelen biedt voor een aantal retailers en logistiek dienstverleners. distributiecentrum stadsboxenDe algemene conclusie is dat er potentiële win-win-situatie is voor zowat alle betrokkenen. inwoners gemeenten: een vitale en bereikbare binnenstad inwoners steden: minder geluids- en stankoverlast en minder kans op ongelukken winkeliers: een efficiëntere bevoorrading van de filialen Weggebruikers: minder vrachtwagenvervoer tijdens de spits op de hoofdwegen transportwereld: een efficiënter goederenvervoer door bundeling van lading overheid: beter benutten van het gehele wegennet, een leefbare en veiligere binnenstad
Intussen blijkt een hernieuwde interesse nadat het project enigszins leek stil te vallen. Een nieuw argument is de druk van de EU-regels voor luchtkwaliteit. Het stadsbox-concept kan op termijn het aantal voertuigkilometers in steden en daarmee de emissies aan fijn stof en NOx met minimaal 30 tot 40 procent terugdringen.

Motivatie
De voorbije jaren is het vervoer van goederen over de weg niet afgenomen, integendeel. Dit stelt toenemende problemen, met name in de stedelijke gebieden. Voor de levering van goederen in de binnenstad worden vaak grote vrachtwagens gebruikt. Die zorgen voor problemen op het vlak van veiligheid, congestie en luchtvervuiling. Het gebrek aan alternatieven voor deze vrachtwagens zorgt ervoor dat uitbouw van autoluwe gebieden vertraagt of dat sommige handelszaken uit de binnenstad verhuizen naar de rand van het stedelijk gebied (wat globaal leidt tot nog meer autoverplaatsingen). Voor vervoerders worden de problemen ook groot. Zij moeten rekening houden met de regelingen in verschillende steden op het vlak van toegestane leveringstijden. Soms moeten ze hun goederen over een zekere afstand over de straat verplaatsen omdat ze niet dicht genoeg bij de winkel in kwestie kunnen parkeren.
De verwachting is niet dat er de volgende jaren minder vervoer zal zijn, integendeel. Een aanpak die enkel zou gericht zijn op verder schuiven met uren van levering en die ertoe zou leiden dat nog meer zaken naar de rand van de stedelijke gebieden vertrekken of dat er geen vooruitgang komt op het vlak van het autoluw maken van stadscentra volstaat niet. Stadsbewoners hebben recht op een leefbare en verkeersveilige stad. In Nederland is er de voorbije jaren een uitgebreid onderzoeksproject uitgevoerd rond het concept van een ‘stadsbox’. Op die piste zou ook in ons land moeten verder gebouwd worden, en de stad Leuven zou daarin een voortrekker kunnen zijn.

Politieke aandachtspunten
Ook in ons land zou er dringend innovatief moeten worden nagedacht over de aanpak van stedelijke distributieproblemen. Concepten als de stadsbox, die nu nog toekomstmuziek lijken, zullen binnen een jaar of tien gewoon zijn. Het komt er nu op aan dat we tijdig met de concrete uitwerking van dit soort ideeën beginnen. Concreet stellen we voor dat het Vlaams-Brabantse provinciebestuur verschillende partners samenbrengt (overheden, universiteit, vervoers- en distributiebedrijven) voor de voorbereiding van een toekomstproject over stedelijke distributie. Er kan begonnen worden met een symposium. Daaruit kan een samenwerkingsstructuur opgezet worden die contacten legt met de verantwoordelijken van het stadsbox-project in Nederland en een financiële structuur opzet (met steun vanuit Vlaamse overheid, EU en bedrijven).

Samenvatting
Groen! vraagt dat begonnen wordt met een toekomstgericht project om stedelijke distributie duurzaam te reorganiseren. Bedoeling is dat er minder zwaar vrachtverkeer in de stad komt en dat tegelijk toch de aanvoer van goederen voor winkels gegarandeerd wordt. Als startpunt kan aangesloten worden bij het idee van de stadsbox. We vragen dat de provincie werk maakt van toekomstgerichte oplossingen voor distributie in verstedelijkte gebieden, vooral in de historische stadscentra en rond de nationale luchthaven. Vlaams-Brabant zou trekker moeten worden voor een onderzoeks- en proefproject. Het concept van de stadsbox zou daarbij richtinggevend moeten zijn.

Meer info
www.stadsbox.nlwww.wegennaardetoekomst.nl www.verkeerskunde.nl
Laatst aangepast op donderdag, 17 augustus 2006 14:38