Groepswonen Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag, 10 augustus 2006 09:18
Concept
gemeenschappelijke ruimteGroepswoonprojecten zijn er zowel in de koop- als in de huursfeer. Elk project heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen bewoners. Soms bewoont de groep gezamenlijk een groot huis, andere groepen huren een speciaal voor groepswonen bestemd pand, en weer anderen laten gezamenlijk een nieuw complex bouwen. Een belangrijk kenmerk van alle projecten is dat er altijd tenminste één gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimte is. Het groepswonen heeft belangrijke voordelen. Je hoort erbij. Je woont zelfstandig zonder te vereenzamen. Groepswonen is niet iets waar mee je wacht tot het moet.
De organisatie Platform Wonen van Ouderen uit Leuven die onderzoeks- en ondersteuningswerk verricht rond het thema wonen en ouderen, vermeldt in haar doelstellingen ook uitdrukkelijk het stimuleren van nieuwe woonvormen, zoals individueel leven in groep. De vzw Samenhuizen (eveneens uit Leuven) richt zich op alle leeftijdscategoriën, maar heeft vooral succes bij studenten en jong-werkenden in centrumsteden. Deze laatste organisatie draait vrijwel volledig op vrijwilligers en werkte totnogtoe uitsluitend als lobbygroep en doorgeefluik van informatie. De zoekenden worden er doorverwezen naar vrijgekomen plaatsen in bestaande gemeenschapshuizen. Er werd tot op heden nooit initiatief genomen om een nieuw complex op te trekken op maat van samenhuizers.

Praktijkvoorbeelden
In Nederland bestaan al vele tientallen woongroepen, telkens met een eigen karakter en ontstaansgeschiedenis: groepswonen op boerderijen, woongroepen met een gezamenlijke spirituele inspiratie, zelfs speciale woongroepen voor allochtone ouderen.
Vijverhof Ermelo Een interessant voorbeeld van een eigentijds project is dat van De Vijverhof in Ermelo, een wooncomplex voor ouderen sinds 2001, met dertig zelfstandige appartementen, in oppervlakte variërend van 76 tot 88 m2. Elk appartement heeft een balkon of een tuin. Er is ook een gemeenschappelijke recreatierumte. De huidige bewoners variëren in leeftijd tussen 55 en 80 jaar. Het karakter van de woongroep is, volgens de bewoners zelf, toegankelijk, eigentijds en actief. De huur van de appartementen bedraagt tussen de 425 en 580 euro per maand. Twintig appartementen komen in aanmerking voor huursubsidie. De servicekosten zijn 15 euro per maand (jaar 2004).
De Ermelose woningstichting De Groene Zoom paste bovendien in de Vijverhof een innovatief energiesysteem toe: slimme ventilatie. De grondgedachte achter dit systeem is heel eenvoudig: Zorg dat er zo min mogelijk energie nodig is om de verse ventilatielucht te verwarmen en zorg vervolgens dat zo min mogelijk warmte samen met afgevoerde ventilatielucht uit de woning verdwijnt door slim ventileren. Groepswonen levert dus milieuwinst op voor de gemeenschap en economische winst voor de bewoners. Andere, Nederlandse voorbeelden zijn (het Vlinderhuis in Rotterdam, Polter 50-plus in Almere, Het Kwarteel in Culemborg en De Hooge Horst in Hoogezand-Sappemeer.

Motivatie
In de meest verstedelijkte gebieden woont meer dan de helft van de mensen alleen. Alleenstaande jongeren verkiezen een gedeeld huis om niet te vereenzamen. Vaak ontstaan er juridische problemen als één van de huisgenoten werkloos valt. De wetgever beschouwt hen immers als samenwonenden. Voor ouderen is het huis dan weer te groot geworden, het legenestsyndroom. Een woonvorm die actief leven in zelfstandigheid toelaat zonder risico op vereenzaming kan voorkomen dat mensen extra zorg nodig hebben. Vanuit het standpunt van de overheid draagt groepswonen bij tot een grotere mobiliteit op de woningmarkt, waardoor een aantal onderbewoonde (qua omvang) huizen weer op de markt kan komen. De grote individuele zelfstandigheid in deze formule kan er ook toe leiden dat er minder bijkomende zorgvragen ontstaan. De formule van groepswonen geeft ten slotte ook een dynamische uitstraling aan een regio als een plek waar eigentijdse woon- en leefvormen gestalte krijgen.

Politieke aandachtspunten
Deelnemen aan een woongroep van ouderen moet een bewuste, weloverwogen keuze zijn. Mensen dwingen om kleiner te gaan wonen is zinloos. Juridische beslommeringen zijn dodelijk voor nieuwe woonvormen.

Besluit
Groepswonen is voor vele jongeren en ouderen een woonvorm met toekomst. Deze woonvorm is zeer goed geschikt om in een stedelijke omgeving in te passen in een eigentijds woonbeleid. Alleenstaande jongeren verkiezen een gedeeld huis boven een eenzaam appartement. Ouderen denken eraan op termijn hun te grote huis te verlaten zonder dat men moet kiezen voor een verzorgingstehuis. Groepswonen is een prima model dat tegemoet komt aan de leefwijze van de eigen tijd, in het bijzonder in verstedelijkt gebied. Groen! vraagt dat het provinciebestuur groepswonen stimuleert door juridische belemmeringen weg te werken, promotie te voeren voor deze woonvorm en nieuwe projecten op te starten. Groen! wil dat ook in Vlaams-Brabant projecten van groepswonen kunnen opgestart worden. We vragen aan het provinciebestuur om een langdurig proefproject op te starten.

Meer info
www.pwo.be
www.woongroep-vijverhof.nl
www.lvgo.nl
www.samenhuizen.be
Laatst aangepast op donderdag, 17 augustus 2006 15:12