Zonnedakenplan Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
woensdag, 09 augustus 2006 23:34
Concept
Een energieagentschap is een zelfstandige organisatie voor de opzet en/of uitvoering van lokaal energiebeleid. Zij initieert nieuw energiebeleid of activiteiten, motiveert andere partijen tot deelname en coördineert de verschillende activiteiten op energiegebied. Deze formule bestaat al in tientallen Europese steden. In een energieagentschap worden verschillende partners samengebracht (overheid, universiteit, bedrijven, energiebedrijven, ngo’s). Het agentschap genereert middelen en kennis voor het opzetten van projecten van duurzame energie. Op lange termijn is de doelstelling van het agentschap een provinciaal beleid uit te werken dat grote milieuwinst kan maken. Op het vlak van wonen is de grootste milieuwinst te halen door energiebesparing. Het beleidsplan van het energieagentschap wordt het Zonnedakenplan genoemd.

Praktijkvoorbeelden
zonnepanelen NederlandEen interessant voorbeeld van een dergelijk model is het Delfts Energie Agentschap, opgericht in 2000. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Delft, de gemeente Schipluiden, de TU Delft, Energie Delfland, de Delftse woningcorporaties, de Kamer van Koophandel, de Windvereniging en de Woonkoepel. Voor dit plan kreeg de gemeente Delft ondertussen de internationale ‘Climate Star’-prijs. Met name het ‘Delfts Blauwe Daken plan’ is een opmerkelijk project. Het demonstreert hoe in bestaande gebouwen zonnepanelen toegepast kunnen worden. Dit vond deels plaats in de wijk Tanthof waar ruim 250 huurwoningen voorzien werden van sets van 4 zonnepanelen. Per huishouden levert dit 475 kWh per jaar op, een besparing tot € 95,-- per jaar. Een gedeelte van dit bedrag wordt door de woningbouwvereniging geïnd in de vorm van een huurverhoging. zonnepanelen NederlandHiermee verdient de woningbouwvereniging haar netto investering in de zonnepanelen terug. Het overige gedeelte van de besparing is voor de bewoners. Het systeem dat per woning is geplaatst bestaat uit 4 Shell SP140 zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net met Mastervolt Soladin omvormers, welke zeer gemakkelijk in gebruik zijn en rechtstreeks in het stopcontact kunnen worden gestoken. De zogenaamde ‘led’ op de omvormer geeft de werking van het systeem op dat moment aan. Er zijn ook energieagentschappen in gemeenten als Zoetermeer, Amersfoort, Arnhem en Apeldoorn.

Motivatie
Het energievraagstuk is waarschijnlijk de belangrijkste ecologische uitdaging van de toekomst. De hoge olie- en gasprijzen maken duidelijk dat een maatschappij gebaseerd op fossiele brandstoffen bijzonder kwetsbaar is, en geen toekomst heeft. De steeds duidelijker wordende omvang van het klimaatprobleem wijst op de grote dringendheid van een andere energiestructuur. In een land als België zijn de huizen gemiddeld even goed geïsoleerd als aan de Middellandse Zee. Aanpassingswerken op het vlak van isolatie, verwarming (installatie hoogrendementsketels) en huishoudelijke apparaten (spaarverlichting, vermijden nutteloos energieverbruik door ‘standby-stand’) kunnen tot spectaculaire resultaten leiden, zeker in oudere huizen. Ook een meer efficiënte manier van energieproductie zoals stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling, biedt een enorm besparingspotentieel. Daarnaast dient geïnvesteerd te worden in vormen van hernieuwbare energievoorziening. Een duurzame energievoorziening van de toekomst zal steeds moeten bestaan uit een mix van diverse bronnen (onder meer biomassa, wind, zon, …). Pilootprojecten op het vlak van zonne-energie kunnen hiertoe bijdragen en een impuls geven aan bijkomend onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Op verschillende niveaus komt aarzelend een ander energiebeleid op gang. Er is echter te weinig vooruitgang door een gebrek aan politieke wil. En dat terwijl een groot deel van de bevolking zit te wachten op een doortastender beleid en steun wil om in het eigen leven groenere keuzes te maken. Die landen of regio’s die nu het sterkst inzetten op een duurzame energiestructuur zullen in de nabije toekomst ook de sterkste economische positie hebben. Voor een regio als Vlaams-Brabant liggen er enorme kansen om een synergie te creëren tussen verschillende actoren (overheid, universiteit, bedrijven, ngo’s) en zo een noodzakelijke impuls te geven aan een duurzaam en toekomstgericht energiebeleid en een provincie als Vlaams-Brabant te positioneren als een regio waar de toekomst vorm krijgt.

Politieke aandachtspunten
Er is nood aan een belangrijke impuls op regionaal niveau voor een beleid voor duurzame energie. Het gaat er daarbij in de eerste plaats om dat er een hogere politieke ambitie wordt vastgelegd. Om daaraan tegemoet te komen is het zinvol een speciale structuur op te zetten voor duurzame energie. Daarom stellen we voor dat een energieagentschap wordt opgericht.Het opzetten van een goed werkende structuur die de verschillende partners kan samenbrengen. Het model van een energieagentschap is in dat verband veelbelovend. Op korte termijn zou het provinciebestuur contact kunnen opnemen met een bestaand energieagentschap, zoals dat van Delft.Het actief bij elkaar brengen van de verschillende partners (publiek en privé) met een duidelijke doelstelling. Voor Vlaams-Brabant zijn de deelname van de Leuvense universiteit en bedrijven als IMEC essentieel voor het slagen van het opzet. Eventueel kan de werkgroep Energie van het Platform Lokale Agenda 21 een goed aanknopingspunt vormen.Bij het provinciebestuur moet er een duidelijke politieke ambitie zijn om op lokaal vlak aan een vooruitstrevend en trendsettend energie- en klimaatbeleid te doen. Op dit moment heeft het provinciebestuur die ambitie duidelijk nog niet.

Samenvatting
Groen! vraagt van het provinciebestuur een sterker politiek engagement om Vlaams-Brabant uit te bouwen tot een toonbeeld van een beleid van duurzame energie. Daartoe zijn nieuwe instrumenten nodig. We vragen de oprichting van een energieagentschap dat een actief beleid voert van energiebesparing en tegelijk projecten van hernieuwbare energie opzet waaronder een zonnedakenplan. Eén van de opdrachten van het energieagentschap zal de opmaak zijn van een Zonnedakenplan. Groen! vraagt voor Vlaams-Brabant ook de uitwerking van een dergelijk zonnedakenplan, als opdracht van het op te richten energieagentschap. Een zonnedakenplan heeft als doel om zoveel mogelijk toepassingen van zonne-energie uit te testen en ingang te doen vinden. Het gaat daarbij om mogelijkheden van passieve zonne-energie, zonnecollectoren en zonnepanelen (met mogelijke levering aan het net). Die kunnen toegepast worden bij particuliere woningen, bedrijfs- en schoolgebouwen, sociale huisvesting, openbare gebouwen, … De aanwezigheid van een bedrijf als IMEC, dat internationaal een voortrekkersrol speelt op het vlak van de ontwikkeling van technologie voor zonne-energie betekent een belangrijke extra troef bij de uitwerking van een zonnedakenplan.

Meer info
www.delftenergy.nl
www.klimabuendnis.org
www.eaa-apeldoorn.nl
Laatst aangepast op donderdag, 17 augustus 2006 16:31